top of page

Historien om Budalsstolen

Budalen - den vesle fjellbygda i Sør-Trøndelag har lange og rike håndverkstradisjoner.  Den mest kjente og karakteriske, er budalsstolen som mer enn noe annet er et varemerke og bygdesymbol for Budalen.   Stolen har gjort bygda kjent over hele landet. 

 

Forløperen til budalsstolen kan ha vært den engelske Windstorstolen.  Dette er en buestol som ble produsert i USA, og hjemvendte nordmenn kan ha tatt med seg skissen til stolen hjem.

    

Produksjonen av budalsstolen har foregått fra først på 1800 tallet, og ble produsert som attåtnæring på de fleste gårdene rundt omkring i bygda. Den eldste daterte stolen er fra året 1807.

 

Omkring 1900 ble det produsert store mengder budalsstoler som ble spredt over hele landet. De ble solgt til butikker der oppgjøret ofte var i form av varebytte.  Det var også vanlig å omsette varer gjennom Husfliden og på martnaer, og da fikk produsenten penger for varen. 

 

AL Budalsmøbler ble etablert i 1966 og effektiviserte produksjonen betraktelig. Fabrikken var en stor og viktig arbeidsplass i Budalen gjennom mange år. 

Linker:

Den eldste daterte budalsstolen fra 1807

John Storrø med et lass budalsstoler som ble sendt med bilruta til Trondheim. Bildet stod på trykk i Adresseavisen den 19 februar 1964.

Hans Rønning på "martnan" i Trondheim på 60-tallet. Han var der og solgte stoler hvert år, så lenge han var i stand til det.

Budal Samvirkelag sin reklame for budalsstolen i form av et postkort.

bottom of page